قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

امـروزه یکـی از معضـلات و تهدیدهـای پیـشروی تحقـق امنیـت غذایـی در جوامـع بشـری، وجـود مقـدار نامتعـارف ضایعـات محصـولات کشـاورزی اسـت. سـالانه در جهـان حـدود ۴ میلیـارد تـن مـواد غذایـی تولیـد میگـردد کـه از ایـن مقـدار حـدود ۲/۱ تـا ۲ میلیـارد تـن تحـت شـرایط و روش هـای نامناسـب برداشـت، حمــل و نقــل، ذخیره ســازی، توزیــع و مصــرف تبدیــل بــه ضایعــات گردیــده و از دســترس مصرف کننــده خـارج می شـود.

دانلود فایل پیوست

مطلب پیشنهادی

مدیر عامل نامی نو ابر کار آفرین ایران شد

 همایش ابر کارآفرینان ایران یکی از بزرگترین رویدادهای کارآفرینی در ایران است که با هدف …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *