قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

کاهش ضایعات محصولات کشاورزی راهبرد اصلی در ارتقاء امنیت غذایی

امـروزه یکـی از معضـلات و تهدیدهـای پیـشروی تحقـق امنیـت غذایـی در جوامـع بشـری، وجـود مقـدار نامتعـارف ضایعـات محصـولات کشـاورزی اسـت. سـالانه در جهـان حـدود ۴ میلیـارد تـن مـواد غذایـی تولیـد میگـردد کـه از ایـن مقـدار حـدود ۲/۱ تـا ۲ میلیـارد تـن تحـت شـرایط و روش هـای نامناسـب برداشـت، حمــل و نقــل، ذخیره ســازی، توزیــع و مصــرف تبدیــل بــه ضایعــات گردیــده و از دســترس مصرف کننــده خـارج می شـود.

دانلود فایل پیوست

مطلب پیشنهادی

عید سعید فطر مبارک

  فرارسیدن عید سعید فطر را به دست اندرکاران صنایع غذایی کشاورزی ایران تبریک عرض …

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *