قالب وردپرس دانلود آبجکت 3Dmax پرنده فناوری

کافه مقالات

اهمیت سرمایه گذاری در صنایع غذایی و تأثیر آن در محیط کسب و کار

صنایع غذایی در ایجاد اشتغال و ارز افزوده از ضریب تکاثر بالایی برخوردارند که در افزایش درآمد، کاهش ضایعات، ارتقاء کیفیت محصولات تولیدی، تحریک افزایش تقاضا برای محصولات کشاورزی، حضور در بازارهای جهانی و رونق کسب و کار اثر گذارند.

دانلود کامل مقاله :

 

چشم انداز بازار های کالا ; شوک های قیمت مواد غذایی:کانال ها و پیامد ها

این گزارش، بیان میدارد که قیمت بیشتر کالاها در سه ماهه اول سال ۲۰۱۹ پس از کاهشی که در سال گذشته تجربه نمودند، افزایش یافته است. کاهش تولیدات اوپک، قیمت انرژی را متفاوت و بهای نفت را افزایش داده، این درحالی است که رکود در صادرات گاز شیل ایاالت متحده باعث کاهش قیمتهای گاز طبیعی و به طور غیرمستقیم قیمتهای زغال سنگ شده است. قیمت فلزات و مواد معدنی با توجه به کاهش در سه ماهه آخر سال ۲۰۱۸ با توجه به بهبود چشم اندازهای رشد چین و تنگناهای عرضه، بیشترین افزایش را یافته، قیمت محصوالت کشاورزی نیز به طور متوسط در سهماهه اول، با توجه به انتظار کشت کمتر، با افزایش همراه بوده است.

دانلود کامل مقاله :

 

ضرورت و نقش آموزش در بهسازی نیروی انسانی و توسعه در هزاره سوم

رسیدن به اهداف سازمان بستگی به توانایی کارکنان در انجام وظایف محوله و انظباق با محیط متغیر دارد. اجرای آموزش و بهسازی نیروی انسانی سبب می شود تا افراد بتوانند متناسب با تغییرات سازمانی و محیط ، بطور مؤثر فعالیتهایشان را ادامه داده و بر کارایی خود بیفزایند. بنابراین آموزش و بهسازی ، کوشش مداوم و برنامه ریزی شده به وسیله مدیریت برای بهبود سطوح شایستگی کارکنان و عملکرد سازمانی است.

دانلود کامل مقاله :

انواع آموزش در سازمان

آموزش در هر سازمانی می تواند به دو صورت انجام شود :

  1. آموزش قبل از خدمت
  2. آموزش ضمن خدمت
دانلود کامل مقاله :

آموزش و توسعه منابع انسانی در سازمان

هر سازمانی به افراد آموزش دیده و متخصص که یکی از مؤثرترین عوامل در توسعه اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی هر کشور به شمار می رود نیاز دارد تا مأموریت خود را به اتمام برساند.

دانلود کامل مقاله :